مرهم

 

خدایا

دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت!

نزدیک

بی خطر

بخشنده

بی منت!!!

/ 6 نظر / 9 بازدید
من خودخودمم

اگر نگاه آفریدگارم را باور می کردم شاید به پاکی کودکی هایم می ماندم!!! سلام دوست عزیز اپم سربزن:)

میرزا

زیبا و روان [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

MAhDI

خیلیییییییییی وب باهالو جالبی داری قالبشم خیلی خاصه هستی جونم اگه خواستی تبادل لینک کنیم بهم بگو[گل][تایید]

ali

دیوار دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم وُ به تو فکر می کردم

امیر

گشتم نبود نگرد که نیس