به کسانی که پشت سرتان حرف

 

میزنند بی اعتنا باشید ،

 

آنها به همان جا

 

تعلق دارند :

 

دقیقأ " پشت سرتان "

/ 1 نظر / 9 بازدید