/ 1 نظر / 11 بازدید
فاطمه

1-نامرئی بشم!!! 2-دختر 70%-3 4- 5-همطاف 6-MOTHER 7-مهربون! 8-دختر 76-9 10-آره 11-؟؟؟ 12-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2-13 14-پاییزوبارون 15-کاری بهش ندارم تاخودش زنگ بزنه!! 16-کنکــــور!!!! 17-؟؟؟؟ 18-زودرنج!!! 15-19 20-خودمم میپرم توآب تامجبورنشم کسی رونجات بدم!!!!!!!