..شاید سالها بعد...

... در گذر جاده ها ...

...بی تفاوت از کنار هم بگذریم ...

...و ...

...بگوییم ...

...چقد شبیه خاطراتم بود...

... این غریبه ....

.

/ 4 نظر / 9 بازدید
میرزا

زمان غارتگر خاطره هاست [قلب][گل][چشمک]

عمه

دقیقا این اتفاق برام افتاد.حتی نمیتونستم بخاطربیارم کجای قاب زندگیم بوده؟[ناراحت]