کاش!!!!!

بهار آمد,بهار آمد,بهار آمد

 با تمام شکوفه هایش,با تمام شکوهش.....

بهار آمد.....

آری بهار آمد......

ولی چه زود رفت....زو درفت......

رفت و جایش را,به تابستان داد......

به گرما,به حرارت,به مشقت....

هر چند گذرا بود....

گذرا بود همچون آمد و شد پاییز و زمستان....

گذرا چون عمر بی ارزش....

گذرا.....گذرا..... گذرا.....

گذرا چون آب....گذرا چون باد....گذرا چون تمام خاطره هاییم....گذرا چون تمام آرزوهایم

گذرا بودند آمدو شد فصلهای عمر....

بهار,تابستان,پاییز, زمستان.....

......و دوباره بهار.....و دوباره بهار.....بهار.....بهار....بهار.....

و دوباره بهار عمر.....

دوباره بهار عمر بی ارزش...

و دوباره بهار....

ودوباره بهار....

وای از این بهار های بی ارزش....وای.....وای....

ای کاش....ای کاش به جای این همه بهار...این همه بهار......

به جای این هفده بهار....یکی, یکبار,فقط یکبار.....دلم را بهاری میکرد....

ای کاش....

ای کاش دوباره زاده میشدم....

دوباره مینوشتم.....تمام نا نوشته هایم را......

دوباره میساختم.....تمام نساخته هایم را....تمام آرزوهایم را.....

ای کاش.......ای کاش....

ای کاش.....میگفتم تمام نگفته هایم را....تمام دوستت دارم هایم را......

ای کاش....ای کاش .....ای کاش.....

 

/ 4 نظر / 10 بازدید
ali

آمدم امشب به میخانه تمنایت کنم می نمیخواهم بیا ساقی تماشایت کنم بی قرارم ساقی از میخانه بیرونم مکن کرده ام می را بهانه تا تماشایت کنم . . .

ali

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم “خوابم می‌‌آید” می‌گویم “یـــــــارم می‌‌آید” وعده ی ما همان رویای‌ همیشگی

ali

سلام هستی جان محتوای خوبی داری خوشحال میشم به منم سربزنی[گل]

تیما

امیدوارم همیشه بهاری باشی پیشاپیش سال نو مبارک از خدا میخوام هرآنچه بهترین مصلحته نصیبتون کنه یا علی.