مترسک فریاد بکش!

ای مــتــرســـــــــــک
آنقدر دستهایت را باز نــــــــــــکــــــــــن
کسی تو را در آغوش نمیگیرد،
ایــســتــادگــی هــمــیــشــه تــنــهــایــی مــیــاورد...

          ---------------------------------------------------------------------------------

میدونی مترسک به کلاغ چی گفت ؟؟؟

 گفت : هرچی میخوای نوکم بزن,

ولی " تنهام " نذار...

       ------------------------------------------------------------------------------------

مترسک به گندم گفت:

گواه باش که مرا برای ترسانیدن آفریده اند,

ولی من تشنه ی عشق پرنده ای بودم که تمام سهمش از من گرسنگی بود...

       ----------------------------------------------------------------------------------

مترسک ناز می کند
کلاغ ها فریاد می زنند
و من سکوت می کنم....
این مزرعه ی زندگی من است
خشک و بی نشان.

     ------------------------------------------------------------------------------------

 

/ 0 نظر / 9 بازدید