بخنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند عجیجم

دو تا دختر دهاتی قرص اکس می خورن!!!!!!!!!

رقص بلد نبودن تا صبح نون میپزن!!!!!!!!!!!!!!

                     ******************************************

دیروز تصادف شده بود وسط خیابون همه جمع شده بودن وسط منم چون از صحنه عقب نمونم گفتم:

پدرشم بزارین ببینم چی شده!!!!!!!!!!!!!!!!!!

رفتن کنار دیدم یه الاغ تصادف کرده.............من...........الاغ.............پدر؟.........تصادف

                 ********************************************

سه تا لر سوار تاکسی میشن!!!!!!!!!!!!!!!

راننده که دید اینا لرن حرکت نکردو گفت : رسیدیم

اولی ودومی کرایه رو دادن و پیاده شدن...............

سومی زد پس کله ی راننده کفت دیگه هیچوقت اینقدر تند نرو!!!!!!!!!!!!!

             *********************************************

گوشیم مونده بود تو خونه دوستم رفتم گرفتم !!!!!!!!!!!

دیدم 20 پیام دارم.............

دوستم نوشته بود:

گوشیت مونده خونمون بیا ببرش!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

یعنی مخ در حد خیار.................

       ************************************************

هشدار به عروس ها:

این روز ها اگر از مادر شوهرتان محبت دیدید!!!!!!

فورا محل را ترک کنید !!!!!!!!!!!

خطر خانه تکانی حتمی است!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
عمه

آخری ازهمه ناب تربود[دست][دست]